POPIS PUBLIKACIJA

RADOVI NA KONFERENCIJAMA

1. Ivan Pavić, Mateo Beus, Hrvoje Pandžić, Tomislav Capuder and Ivona Štritof, Electricity markets overview – market participation possibilities for renewable and distributed energy resources, 14th International Conference on the European Energy Market, June 6-9, 2017, Dresden, Germany,paper, pp. 1-5. prilozen text rada

2. Mirna Gržanić, Tomislav Capuder, Matija Zidar, Konveksni optimizacijiski modeli za pogon i planiranje naprednih distribucijskih mreža, 13. savjetovanje HRO CIGRÉ Šibenik, 5. – 8. studenoga 2017. prilozen text rada

3. Martin Bolfek, Zdravko Matišić, Mirna Gržanić, Tomislav Capuder, Optimizacija uklopnog stanja i naponskih prilika u 35 kV mreži Elektre Koprivnica, 13. savjetovanje HRO CIGRÉ Šibenik, 5. – 8. studenoga 2017  prilozen text rada

4. Mirna Gržanić, Tomislav Capuder, Model zajedničkog sudjelovanja aktivnih kupaca i obnovljivih izvora na tržištu eletkričnom energijom, 6.(12.) savjetovanje HO CIRED-a, Opatija, 13.-16.svibnja 2018.   prilozen text rada

5. Mirna Gržanić, Tomislav Capuder, Bi-level Modelling Approach to Coordinated Operation of Wind Power Plant and PV-Storage Energy Community, Energycon 2018, June 3-7,2018, Limassol, Cipar prilozen text rada

6. Vjekoslav Salapić, Mirna Gržanić, Tomislav Capuder, Optimal Sizing of Battery Storage Units Integrated Into Fast Charging EV Stations, Energycon 2018, June 3-7,2018, Limassol, Cipar prilozen text rada

7. Mirna Gržanić, Tomislav Capuder, Slavko Krajcar, DSO and Aggregator Sharing Concept for Distributed Battery Storage System, International Conference on Environment and Electrical Engineering 2018, June 12-15, 2018, Palermo, Italija prilozen text rada

8. Mirna Gržanić, Zora Luburić, Željko Tomšić, Pregled postojećih regulativnih okvira za integraciju spremnika energije u EES-prednosti i barijere, 13. simpozij o sustavu vođenja EES-a HRO CIGRÉ Rovinj, 5. – 7. studenoga 2018. prilozen text rada

9. Mirna Gržanić, Tomislav Capuder, The value of prosumers’ flexibility under different electricity market conditions: case studies of Denmark and Croatia, IEEE GTD Asia, March 19-23, 2019, Bangkok, Thailand prilozen text rada

RADOVI U ČASOPISIMA

1. Ivan Pavić, Tomislav Capuder,  Igor Kuzle, A Comprehensive Approach for Maximizing Flexibility Benefits of Electric Vehicles, IEEE SYSTEMS JOURNAL prilozen text rada

ŠKOLE I RADIONICE

1. Mirna Gržanić, Tomislav Capuder, Integration of flexibility sources in distribution network, DTU CEE Summer School, June 12-16, 2017, Copenhagen, Denmark prilozen text rada

2. Mirna Gržanić, Tomislav Capuder, Aktivni kupci kao budućnost niskougljičnih energetskih sustava, Zagrebački energetski tjedan, Stručni skup studenata fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - „Mi imamo rješenja: vizije novih generacija za zeleni razvoj“, 7. svibanj 2018. prilozen text rada