DTU CEE Summer School

U Copenhagenu je održana ljetna škola pod nazivom "Modern Challenges in Power System Operation and Electricity Markets: An Optimization Perspective" u periodu od 12. do 16. lipnja 2017. godine. 

Predavanja su održali profesori s Danskog Tehničkog Sveučilišta (DTU), Oxforda, Hopkinsa, Minnesote, Sveučilišta u Torontu i Argonne National Laboratory. Neke od tema govorile su o dekompozicijskim strukturama i načinima provođenja dekompozicija, optimalnim tokovima snaga i relaksacijama, finacijskim pravima prijenosa i pohrane električne energije, teoriji igara na tržištu...

Autor: Mirna Gržanić
Popis obavijesti