Sažetak projekta

Sve veća integracija obnovljivih izvora energije, njihova varijabilnost i nesigurnost, zahtijeva nove načine planiranja i vođenja energetskog sustava u odnosu na trenutno korišteni "fit and forget" pristup. Instaliranjem spremnika blizu mjesta potrošnje znatno se mijenja koncept distribucijskih mreža, koje su tradicionalno pasivne mreže s jednosmjernim tokovima snaga. Spremnicima energije povećati će se fleksibilnost i učinkovitost distribucijske mreže, smanjiti troškovi pogona, povećati sigurnost opskrbe kupaca, stabilizirati cijene električne energije te omogućiti interakcija krajnjih korisnika s elektroenergetskim sustavom.

U prvom dijelu projekta biti će provedena detaljna analiza regulatornih i tržišnih okvira u Europi i SAD-u s ciljem detektiranja najboljih praksi u razvoju distribucijskih sustava i tržišta. Ovi aspekti trenutno su gotovo nepostojeći u Hrvatskoj te će poslužiti kao podloga za prijedloge promjena u regulativi te vođenju i planiranju distribucijskih mreža.

Drugi dio projekta bit će usmjeren na razvoj novih algoritama za vođenje i pogon distribucijskih sustava, pri čemu će tehnologije spremnika energije imati ključnu ulogu u pružanju usluga fleksibilnosti operatoru sustava (odgoda investicija, omogućavanje integracije većeg broja punionica za brzo punjenje električnih automobila), ali i krajnjem korisniku (kao što su primjerice niži računi za električnu energiju za velike kupce). Razvijeni modeli moći će obuhvatiti benefite sudjelovanja na više tržišta električnom energijom te će rezultirati stvaranjem poslovnog modela koji opravdava ulaganje u spremnike električne energije.

U trećem dijelu bit će razvijeno laboratorijsko okruženje za ispitivanje mogućnosti baterijskih sustava da pruže tražene usluge fleksibilnosti definirane u drugom dijelu projekta. Treći dio projekta biti će proveden u Smart Grid laboratoriju FER-a, gdje će biti osmišljeno i konfigurirano novo ispitno postrojenje za spremnike energije u kojem će biti implementirani upravljački algoritmi komplementarni rezultatima matematičkih modela razvijenih u drugoj fazi projekta.

 

Naziv projekta SUstainable ConCept for integration of distributed Energy Storage Systems
Akronim projekta SUCCESS
Voditelj projekta Doc. dr. sc. Tomislav Capuder
Početak 01.04.2017.
Trajanje 24 mjeseci
Budžet 955 300 HRK
Izvor financiranja HRZZ (Hrvatska zaklada za znanost)

 

 


                                                                                    SUCCESS

Projekt se financira u sklopu Programa Vlade Republike Hrvatske za poticanje istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena za razdoblje od 2015. do 2016. godine.

*Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Sveučišta u Zagrebu, Fakulteta elektrotehike i računarstva

 

         

   


Vlada Republike Hrvatske

Hrvatska zaklada za znanost

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Ministarstvo znanosti i obrazovanja